ช่วยเหลือ

หรือ หากมีปัญหาเกี่ยวกับการโหลดไฟล์และอยากให้เราช่วยเหลือผ่าน internet ให้ท่านโหลดโปรแกรม TeamViewer คลิกโหลด แตกไฟล์ออกแล้วดับเบิ้ลคลิกที่ TeamViewerPortable.exe


แล้วให้แจ้ง ปัญหาการใช้งาน พร้อมทั้ง Your ID และ Password มาที่ E-mail : sridapun@gmail.comหากเรารับทราบแล้วจะเข้าไปแก้ปัญหาให้ทันที(ต้องเปิดโปรแกรม TeamViewer ไว้ด้วย)