วิธีการแตกไฟล์และการแก้ปัญหาการแตกไฟล์

                    วิธีการแตกไฟล์ Winrar (แบบละเอียด)

หลังจากที่ท่านได้โหลดไฟล์มาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาถึงวิธีการแตกไฟล์ ไฟล์ในบล็อคนี้ใช้โปรแกรม Winrar ในการแบ่งไฟล์เป็นส่วนๆ และได้ใส่ Recovery Record ไว้ 3% (เราจะกล่าวในภายหลังว่า Recovery Record คืออะไร) เพราะฉะนั้นในเครื่องท่านต้องมีโปรแกรม Winrar ติดตั้งไว้ด้วย ขั้นตอนในการแตกไฟล์

 คลิกขวาที่ไฟล์ที่โหลดมาแล้วเลือก Extract Here


มันจะให้ใส่พาสเวิร์ดเพื่อปลดล็อคไฟล์ดังรูป


ท่านสามารถป้อนรหัสผ่านเข้าไปเลยก็ได้พาสเวิร์ดคือ Mediafiremaster หรือเพื่อความแน่ใจท่าน       สามารถเข้าไป Copy รหัสผ่านจากในบล็อคของเราโดยรหัสผ่านจะอยู่ข้างล่างของหนังแต่ละเรื่องดังรูป 


ให้ท่านคลิกซ้ายหนึ่งครั้งที่ช่อง Password แล้วคลิกขวาเลือก Copy (คัดลอก) กลับมาที่ช่องกรอกพาสเวิร์ดคลิกขวาที่ช่อง Enter Password แล้วเลือก Paste (วาง) แล้วคลิกที่ปุ่ม OK โปรแกรม Winrar จะทำการแตกไฟล์ 


รอจนมันแตกไฟล์เสร็จ  ไฟล์หนังจะอยู่ในที่ที่เดียวกันกับไฟล์ที่เราแตกไปเมื่อกี้ (กด F5)วิธีการแก้ปัญหาการแตกไฟล์

ไม่บ่อยนักที่จะเจอปัญหาที่ไม่สามารถแตกไฟล์ได้ แต่เราสามารถที่จะแก้ปัญหานั้นได้ตัวอย่างปัญหาที่เจอบ่อยๆ

ข้อที่ 1.  wrong password 


ถ้ามันขึ้น wrong password ที่ไฟล์แรกส่วนใหญ่จะเนื่องมาจากใส่รหัสผ่านผิด ดูให้แน่ใจว่าเราใส่รหัสผ่านถูกต้อง(ตัวอักษรตัวเล็ก-ตัวใหญ่) หรือถ้าแน่ใจว่าใส่รหัสผ่านถูกแล้วแต่ยังขึ้น wrong password อยู่ปัญหาอาจจะมาจากไฟล์ที่โหลดมาไม่สมบูรณ์ขั้นตอนแรกให้เช็คขนาดของไฟล์ สมมุติหนังเรื่องนี้มีไฟล์ทั้งหมด 6 ไฟล์ ดูว่าขนาดไฟล์แรกถึงไฟล์ที่ 5 ต้องมีขนาดเท่ากันตัวอย่าง(ยกเว้นไฟล์สุดท้ายมีขนาดไม่เท่ากันได้)

ถ้าขนาดไฟล์มีขนาดเท่ากันแล้วยังขึ้น wrong password ให้ใช้วิธีซ่อมไฟล์ตามข้อที่ 2 แต่ถ้าขนาดไฟล์มีขนาดไม่เท่ากันสันนิษฐานได้เลยว่าไฟล์นั้นไม่สมบูรณ์ตอนโหลดไฟล์ให้โหลดไฟล์นั้นมาใหม่ แล้วลองแตกไฟล์ใหม่อีกครั้ง (หากไฟล์มีขนาดไม่เท่ากันไม่สามารถใช้วิธีซ่อมไฟล์ได้) ตัวอย่างไฟล์ที่ไม่สมบูรณ์ไฟล์ 8INW07.paer3.rar ไม่สมบูรณ์เพราะขนาดไฟล์ไม่เท่ากันกับไฟล์ที่ 1 คือ 204,800 kb ให้โหลดไฟล์ที่ 3 มาใหม่ หากโหลดมาใหม่แล้วไฟล์ยังมีขนาดไม่เท่ากันอีกให้แจ้ง Admin เพื่อแก้ไข สันนิษฐานได้ว่าไฟล์นั้นไม่สมบูรณ์ตอนอัพไฟล์

ข้อที่ 2. The volume is corrupt

ถ้ามันขึ้น The volume is corrupt (อาจจะมี Corrupt file or wrong password ด้วย) ดังรูป


ตามตัวอย่างปัญหานี้มาจากไฟล์ 8INW.paer3.rar ไม่สมบูรณ์ไม่ใช่เพราะรหัสผ่านผิดนะครับให้เช็คขนาดไฟล์ตามข้อที่ 1 ถ้าขนาดไฟล์ไม่เท่ากันให้โหลดมาใหม่ หากโหลดมาใหม่แล้วไฟล์ยังมีขนาดไม่เท่ากันอีกให้แจ้ง Admin เพื่อแก้ไข สันนิษฐานได้ว่าไฟล์นั้นไม่สมบูรณ์ตอนอัพไฟล์ แต่หากขนาดไฟล์เท่ากันแต่ยังขึ้น The volume is corrupt ให้ใช้วิธีการซ่อมไฟล์ 

วิธีการซ่อมไฟล์ การที่เราจะสามารถซ่อมไฟล์ได้นั้น ไฟล์นั้นต้องถูกใส่ Recovery Record ตอนบีบอัดไฟล์มาก่อนด้วย (บล็อคของเราได้ใส่ Recovery Record ให้กับไฟล์ไว้ 3% จึงสามารถซ่อมไฟล์ได้) ให้ดับเบิ้ลคลิกไฟล์ที่มีปัญหาตอนแตกไฟล์(ตัวอย่างเป็นไฟล์ AWALKTREMEMBDVDR.part3.rar) ถ้ามันถามรหัสผ่านก็ใส่เข้าไป เมื่อป้อนรหัสผ่านแล้วมันจะเข้าไปยังโปรแกรม Winrar ให้ไปที่ Tools แล้วไปที่ Repair archive


มันจะให้ระบุที่ที่จะเก็บไฟล์ที่ซ่อมเสร็จแล้ว ไม่ต้องไประบุให้คลิกที่ OK ได้เลย


โปรแกรมจะทำการค้นหาส่วนที่เสียหายและซ่อมแซมให้อัตโนมัติขั้นตอนนี้อาจใช้เวลาสักหน่อย


รอจนมันซ่อมเสร็จ 100% (ปุ่ม Background และปุ่ม Pause เป็นสีเทาดังรูปข้างล่าง) แสดงว่าเสร็จแล้ว


ให้กดปุ่ม Close และปิดโปรแกรม Winrar ไปได้เลย ต่อไปให้ไปที่ที่เก็บไฟล์เมื่อกี้จะมีไฟล์ที่โปรแกรม Winrar สร้างมาให้ใหม่ซึ้งจะมีคำว่า fixed. นำหน้าเช่นตามตัวอย่างซ่อมไฟล์ AWALKTREMEMBDVDR.part3.rar โปรแกรมก็จะสร้างไฟล์ fixed.AWALKTREMEMBDVR.part3.rar ซึ่งเป็นไฟล์ที่ซ่อมเสร็จแล้วขึ้นมา ให้ลบไฟล์ตัวเดิมที่มีปัญหาทิ้งไป ตามตัวอย่างในที่นี้คือไฟล์ AWALKTREMEMBDVR.part3.rar ทิ้งไปแล้วเปลี่ยนชื่อไฟล์  fixed.AWALKTREMEMBDVR.part3.rar เป็นไฟล์  AWALKTREMEMBDVR.part3.rar แทนตัวที่ลบไป แล้วลองแตกไฟล์อีกครั้ง ถ้าปัญหายังอยู่อีกให้โหลดไฟล์นั้นมาใหม่

ข้อที่ 3. Next volume is required


ปัญหานี้มาจากโหลดไฟล์มาไม่ครบตามตัวอย่างมันถามหาไฟล์ AWALKTREMEMBDVR.part4.rar ก็ให้ไปโหลดไฟล์ Part 4 ของหนังเรื่องนั้นมาแล้วลองแตกไฟล์อีกครั้ง


ถ้าท่านเจอปัญหานอกเหนือจากนี้ให้แจ้งใว้ที่ chatbox ของบล็อคเราเลยครับ