โปรแกรมช่วยโหลด IDM 6.14 Build 5Internet Download Manager คือโปรแกรมช่วยดาวน์โหลดไฟล์ ซึ่งมันจะแบ่งไฟล์ออกเป็นส่วนๆเพื่อโหลดจึงทำให้ได้ความเร็วในการดาวน์โหลดที่แรงกว่าการโหลดแบบปกติหลายเท่าตัวโหลด คลิก


แนะนำ
- ให้ปิด Antivirus ก่อนเพราะอาจมีปัญหาว่ามันจะเห็นไฟล์ Patch เป็นไวรัส
- หลังจากโหลดไปแล้วให้แตกไฟล์ แล้วให้ติดตั้งตัว Setup ก่อน แล้วค่อยติดตั้งตัว Patch
- ห้าม Update โปรแกรมเด็ดขาด